Hermans MH-test Kalmar Bk 2006-04-23 Mentalbeskrivare: Gun Ståhl Rooth
Moment 1 2 3 4 5
1a KONTAKT
Hälsning.
Avvisar kontakt med morning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
1b KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c KONTAKT
Hantering
Avvisar med morning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a LEK1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
2b LEK1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c LEK1
Gripande och
dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
3a FÖRFÖLJANDE
 
Startar inte Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b GRIPANDE
 
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på bytet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn. Står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt mellan aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a AVST. LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden, under mementets första och andra del.
5c AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och / eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot och släpper inte.
5e AVST. Lek
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKN.
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under en längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASKN.
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tilfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNSL.
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL.
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse. Stannar upp. Lukar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under en längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/ eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/ eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/ eller handlar mot spökena under hela momentet.
8c SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen. Alt flyr
8d SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid. Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden. Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. Går fram till fig. utan hjälp.
8e SPÖKEN
Kontakttagande
med figurant i
spökdräkt.
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan tex. hoppa och gnälla.
9a LEK2
Leklust
Leker inte Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
9b LEK2
Gripande
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/ passivitet. Därefter oberörd. Riktar sitt intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/ passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/ passivitet. Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skot