Uppfödare och ägare: Ole och Tina Sebbelov, Danmark